Anna Ahrenbergs Grez-sur -Loing - stipendium skall främja konstnärlig eller vetenskaplig utveckling för yrkesverksamma konstnärer, författare, musiker, tonsättare och forskare i Göteborg. Enligt ett rullande schema erbjuder Stiftelsen dem möjlighet att vara verksamma under en eller två vårmånader i Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing söder om Paris. Hôtel Chevillon är känt för alla de nordiska konstnärer och författare, som var verksamma där i slutet av 1800-talet. Numera ägs Hôtel Chevillon av den Göteborgsbaserade Stiftelsen Grez-sur-Loing, www.grez-stiftelsen.se.

Ansökan (blankett se nedan) kan göras enligt två alternativ:

Två månader: Stipendium som innefattar bostad i Hôtel Chevillon under månaderna mars och april vartill kommer ett kontantbelopp på 40.000 kr.

En månad: Stipendium som innefattar bostad i Hôtel Chevillon under månaderna mars eller april vartill kommer ett kontantbelopp på 25.000 kr.

Stipendiat är för närvarande författaren Aleksander Muttori.

Ansökan skall göras under perioden 1 maj – 15 juni. Stipendiet kan sökas i följande turordning:

Ansökningsår / Sökande / Tid i Grez-sur Loing
2017                Musiker och tonsättare ::: mars och april 2018
2018                Forskare ::: mars och april 2019
2019                Bild- och formkonstnärer ::: mars och april 2020
2020                Bild- och formkonstnärer ::: mars och april 2021 * 2021                Författare ::: mars och april 2022

Ansökningsblankett kan laddas ned (klicka HÄR).

Ansökningar sänds eller lämnas till
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m. fl. ändamål
Danske Bank Stiftelsetjänst
Box 11055
S-404 22 Göteborg
.

Besöksadress: Östra Hamngatan 45

Beslut om stipendiat meddelas senast under september/oktober.

 

Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m.fl. ändamål,
postadress Danske Bank Stiftelsetjänst, Box 11055,
Östra Hamngatan 45, S-404 22 Göteborg,
 tel 0709-394499 (Ingvar Dahlberg)
Webdesign