Kort historik:

27 mars 1933 upprättade Anna Ahrenberg en donationsurkund för bildande av en stiftelse benämnd Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m.fl. ändamål.   Anna Ahrenberg var, liksom sin man Henrik Ahrenberg, en av Göteborgs stora donatorer.  Hon delade ut pengar till såväl filantropiska som vetenskapliga ändamål, inte sällan med 'givare okänd'. Göteborgs universitet har hela tiden intagit en central plats i bidragsgivningen. Anna Ahrenberg fungerade själv som ordförande i fondens styrelse fram till sin död i september 1948. Hur makarna Ahrenbergs förmögenhet skapades, deras donationsverksamhet och denna fonds verksamhet beskrivs i en år 2007 utgiven bok, Göteborgsdonatorerna Anna och Henrik Ahrenberg, författad av professor em. Martin Fritz. 

Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m.fl. ändamål,
Danske Bank Stiftelsetjänst
Box 11055, Östra Hamngatan 45
S-404 22 Göteborg,
 tel 0709-394499 (Ingvar Dahlberg)
Webdesign