ANNA AHRENBERGS ROMSTIPENDIUM
till arkitektstudent vid Chalmers – 75.000 kr

Anna Ahrenberg hade ett genuint intresse för italiensk kultur. Stipendiets syfte är att i hennes anda befrämja blivande arkitekters kunskap om den italienska arkitekturens och stadsbyggnadskonstens historia.

Stipendiet på 75.000 kr avser stöd till en vistelse i Rom för att genomföra examensarbete eller annat studieprojekt. Stipendiaten bereds möjlighet att ha en dator- och biblioteksplats på Svenska Institutet i Rom och kan, i mån av plats, även beviljas bostad på Institutet.

Till Rom-stipendiat år 2017 har utsetts  arkitektstudenten vid Chalmers tekniska högskola Elin Marasovic.

Ansökan (särskild blankett finns ej) skall innehålla
Namn. adress, telefonnummer/mobil
CV och senaste betygsutdrag
kortfattad plan för examensarbete eller studier i Rom.

Ansökan skall sändas eller lämnas till
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga mfl ändamål
Danske Bank Stiftelsetjänst
Box 11055
S-404 22 Göteborg

Besöksadress: Östra Hamngatan 45

Ansökan skall vara Stiftelsen tillhanda senast den 21 januari.
Beslut om stipendiat beräknas kunna meddelas under april.

 

 

 

Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m.fl. ändamål,
postadress Danske Bank Stiftelsetjänst, Box 11055,
Östra Hamngatan 45, S-404 22 Göteborg,
 tel 0709-394499 (Ingvar Dahlberg)
Webdesign