Styrelsen för Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m.fl. ändamål består av följande personer:

Ordförande: Professor Lotta Vahlne Westerhäll
Kassaförvaltare: Bankdirektör Stefan Roos
Vice ordförande: Professor Stina Hansson
Sekreterare: Bankdirektör Ingvar Dahlberg

Övriga styrelsemedlemmar:
Professor Gunnar Bjursell
Byrådirektör Håkan Dahl
Museichef Gunnar Dahlström
Museichef Björn Fredlund
Professor Martin Fritz
Professor Gunnel Hensing
Professor Mats Jansson
Professor Gunilla Linde Bjur

 

Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m.fl. ändamål,
Danske Bank Stiftelsetjänst
Box 11055, Östra Hamngatan 45
S-404 22 Göteborg,
 tel 0709-394499 (Ingvar Dahlberg)
Webdesign