anna ahrenbergs fond
Välkommen till Anna Ahrenbergs fond.

En stiftelse för vetenskapliga m.fl. ändamål.

Stiftelsen bildades år 1933 av Anna Ahrenberg, en förmögen Göteborgskvinna med intresse för konst, musik, vetenskap och välgörenhet.

Stiftelsens huvudsakliga ändamål

Att stödja forskning och utbildning vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.

Detta sker främst genom anslag till enskilda forskare, forskargrupper och institutioner.

Bidrag för utbildning på grundnivå, studie- och konferensresor, traktamenten och liknande beviljas för närvarande inte. Med grundnivå avses normalt studier t o m masternivå.

Tryckningsbidrag beviljas endast om Stiftelsen har varit engagerad i den föregående forskningen eller motsvarande verksamhet.

Hyresbidrag och andra bidrag till behövande beviljas f n inte. Om sådan hjälp skulle lämnas kommer det att ske genom bidrag till väletablerade hjälporganisationers verksamhet.

Stiftelsens ändamål

Verksamhet & ansökningar

Utdelningspolicy och ansökningstider.

forskningsstöd

Göteborg inför framtiden

Forskning om stadens utmaningar och möjligheter.

Anslag

Postdoktor

Anslag till externfinansierad postdoktorforskning.

gästforskare
Anslag

För gästforskare

Göteborgsstipendier för gästforskare.

Romstipendium
Romstipendium

För arkitektstuderande

Romstipendium till arkitektstudent vid Chalmers.

Grez-sur -Loing
Stipendier för vistelse

Grez-sur-Loing

Skall främja konstnärlig eller vetenskaplig utveckling för yrkesverksamma konstnärer.

400-årsjubileum
Jubileumssatsning

Göteborg 400 år – Avslutad

Avslutat stöd till vetenskaplig forskning om Göteborg och dess invånare.