Göteborgs 400-årsjubileum – avslutad forskningssatsning

Under fem år har Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m. fl. ändamål gjort riktade utlysningar för att stödja vetenskaplig forskning om Göteborg och dess invånare inför stadens 400-årsjubileum 2021.

Totalt har cirka 10 Mkr beviljats för sådan forskning. Denna satsning är nu avslutad.

Stiftelsens jubileumsbok ”Forskning om Göteborg 400 år” presenterar ett urval av de studier, som har genomförts på initiativ och med finansiering av stiftelsen. Boken överlämnades till kommunfullmäktiges ordförande Anneli Rhedin vid en välbesökt sammankomst på Handelshögskolan den 13 oktober 2021 då också några av forskarna presenterade sina bidrag till boken.

Anslag 2018
 • Birgit Karlsson: Göteborg – stiftelsernas stad?
 • Mats Jönsson: Filmens Göteborg under 1900-talet. Rörliga bilder av en stad i förändring
 • Ulla Björnberg: Invandrarkvinnors sociala organisering
 • Andreas Hagström: Göteborgs Konsthall 100 år
Anslag 2017
 • Kristoffer Arvidsson: Kanon. Perspektiv på svensk konsthistoria
 • Maria Löfdahl, Fredrik Skott och Göran Larsson: Nya Göteborgare – liv, minnen, religion och språk
 • Ulla Björnberg: Invandrarkvinnors sociala organisering
 • Anton Jansson: Den fritänkande staden. en studie över religionskritiker i Göteborg från 1920
 • Sverker Jonsson: Göteborgska massmedier
 • Olle Widhe: Att skriva Göteborg på kartan. Platsens betydelse i 2000-tals litteraturen.
 • Adriana Muñoz: Göteborgs museum 1914 – 1924
 • Birgit Karlsson: Göteborg – stiftelsernas stad?
 • Mats Jönsson: Filmens Göteborg under 1900-talet. Rörliga bilder av en stad i förändring
 • Yael Feiler: Göteborg spelar roll – fria gruppers scenkonst i Göteborg 1960 – 2000
 • Lisbeth Stenberg: Kvinnor i rörelse/r
 • Joacim Waara: Utrikes föddas introduktion och anpassning innan fastläggandet av en statlig integrationspolitik. En fallstudie av invandrarpolitiken i Göteborg under tidig efterkrigstid
Anslag 2015
 • Lisbeth Larsson: Hundrade och en Göteborgskvinnor
 • Henrik Ranby: Göteborgskyrkor 1921-2021 – ett modernt kulturarv Förstudie färdigställd
 • Jenny Kindblom: Göteborgarnas hälsa efter andra världskriget
 • Kerstin Gunnemark: Villakvarter i omvandlingens tidevarv II
 • Helle Lykke Nielsen: Göteborgs språkliga landskap
 • Yael Feiler: Gbg spelar roll – fria gruppers scenkonst i Gbg 1970-2000
 • Christina Dalhede: Handelsfamiljer tidig Europamarknad 1600-1800 Utgiven
 • Krister Engström: Lilienbergs Göteborg 1907-1927
 • Maj-Brit Wadell: Gösta Liljeström o Romsviten
Anslag 2016
 • Birgitta Jordansson m fl: Göteborgskvinnor i rörelse(r)
 • Riksarkivet/Ulf Andersson: Studier i Svenska Ostindiska Kompaniets historia
 • Yael Feiler: Göteborg spelar roll – fria gruppers scenkonst i Göteborg 1960 – 2000
 • Wilhelm Kardemark: Lek, rekreation och evig vila: levd religion på Göteborgs begravningsplatser
 • Birgit Karlsson: Göteborg – stiftelsernas stad?
 • Hans Bjur: Lillienbergs Göteborg 1907 – 1927
 • Kristoffer Arvidsson: Det universiella språket Den internationella abstraktionen i Sverige 1945 – 1970
 • Erik Sturkell: Fjäråsgnejsen – jubileumsstenen
 • Mats Jönsson: Filmens Göteborg under 1900-talet. Rörliga bilder av en stad i förändring
 • Anna Blennow: Anna Ahrenberg och Italien – kulturkontakter mellan Göteborg och Rom 1909 – 1939
 • Adriana Muñoz: Göteborgs museum 1914 – 1924. A center for cosmopolitan knowledge, a node for international contact and a peacemaker after the Big War.
Anslag 2014
 • Christer Lundh: Liv och rörelse – familj och arbete i Göteborg 1900-1945. Utgiven
 • Peter Sandberg och Joacim Waara: Näringsliv och arbetsmarknad i förändring. Göteborg och den västsvenska regionens ekonomiska historia 1945 – 2010. Utgiven oktober 2014.
 • Sverker Jonsson: Göteborgska massmedier.
 • Claes G Alvstrand: Göteborg i Asien – Asien i Göteborg.
 • Anja K Franck: Om män och maskulinitet i Göteborgs fackföreningsrörelse
 • Lisbeth Larsson: 101 Göteborgskvinnor
 • Wilhelm Kardemark: Tro, svett och glädje:
 • Kristna sportnätverk Färdigställd
 • Lars Nyström: Makten över marken
Anslag 2013
 • Sverker Jonsson: Göteborgs massmedier 1920-2021
 • Lisbeth Larsson: 101 Göteborgskvinnor
 • Göran Larsson: Göteborgs religiösa geografi
 • Claes G Alvestam: Göteborg i Asien – Asien i Göteborg
 • Per Hallén: Stadens gröna sida Färdigställd
 • Anja K Franck: Om män och maskulinitet i Göteborgs fackföreningsrörelse
 • Staffan Granér: Historisk-geografisk atlas över Göteborg
 • Ylva Norén: Segregationens landskap i Göteborg
 • Peter Sandberg och Joacim Waara: Näringsliv och arbetsmarknad i förändring. Göteborg och den västsvenska regionens ekonomiska historia 1945 – 2010. Utgiven
 • Gudrun Nyberg: Etthundra år av medicinska framsteg

Jubileumsboken kan köpas från Santérus förlag och ett flertal nätbokhandlare

Fotograf Anna-Lena Lundqvist

Stiftelsens huvudsakliga ändamål

Att stödja forskning och utbildning vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.

Detta sker främst genom anslag till enskilda forskare, forskargrupper och institutioner.