Jubileumssatsningen på Göteborgsforskning

Göteborgs 400-årsjubileum

Under fem år har Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m. fl. ändamål gjort riktade utlysningar för att stödja vetenskaplig forskning om Göteborg och dess invånare inför stadens 400-årsjubileum 2021. Totalt har cirka 10 Mkr beviljats för sådan forskning. Denna satsning är nu avslutad.

 

Anslag 2018
 • Birgit Karlsson: Göteborg – stiftelsernas stad?
 • Mats Jönsson: Filmens Göteborg under 1900-talet. Rörliga bilder av en stad i förändring
 • Ulla Björnberg: Invandrarkvinnors sociala organisering
 • Andreas Hagström: Göteborgs Konsthall 100 år
Anslag 2017
 • Kristoffer Arvidsson: Kanon. Perspektiv på svensk konsthistoria
 • Maria Löfdahl, Fredrik Skott och Göran Larsson: Nya Göteborgare – liv, minnen, religion och språk
 • Ulla Björnberg: Invandrarkvinnors sociala organisering
 • Anton Jansson: Den fritänkande staden. en studie över religionskritiker i Göteborg från 1920
 • Sverker Jonsson: Göteborgska massmedier
 • Olle Widhe: Att skriva Göteborg på kartan. Platsens betydelse i 2000-tals litteraturen.
 • Adriana Muñoz: Göteborgs museum 1914 – 1924
 • Birgit Karlsson: Göteborg – stiftelsernas stad?
 • Mats Jönsson: Filmens Göteborg under 1900-talet. Rörliga bilder av en stad i förändring
 • Yael Feiler: Göteborg spelar roll – fria gruppers scenkonst i Göteborg 1960 – 2000
 • Lisbeth Stenberg: Kvinnor i rörelse/r
 • Joacim Waara: Utrikes föddas introduktion och anpassning innan fastläggandet av en statlig integrationspolitik. En fallstudie av invandrarpolitiken i Göteborg under tidig efterkrigstid
Anslag 2015
 • Lisbeth Larsson: Hundrade och en Göteborgskvinnor
 • Henrik Ranby: Göteborgskyrkor 1921-2021 – ett modernt kulturarv Förstudie färdigställd
 • Jenny Kindblom: Göteborgarnas hälsa efter andra världskriget
 • Kerstin Gunnemark: Villakvarter i omvandlingens tidevarv II
 • Helle Lykke Nielsen: Göteborgs språkliga landskap
 • Yael Feiler: Gbg spelar roll – fria gruppers scenkonst i Gbg 1970-2000
 • Christina Dalhede: Handelsfamiljer tidig Europamarknad 1600-1800 Utgiven
 • Krister Engström: Lilienbergs Göteborg 1907-1927
 • Maj-Brit Wadell: Gösta Liljeström o Romsviten
Anslag 2016
 • Birgitta Jordansson m fl: Göteborgskvinnor i rörelse(r)
 • Riksarkivet/Ulf Andersson: Studier i Svenska Ostindiska Kompaniets historia
 • Yael Feiler: Göteborg spelar roll – fria gruppers scenkonst i Göteborg 1960 – 2000
 • Wilhelm Kardemark: Lek, rekreation och evig vila: levd religion på Göteborgs begravningsplatser
 • Birgit Karlsson: Göteborg – stiftelsernas stad?
 • Hans Bjur: Lillienbergs Göteborg 1907 – 1927
 • Kristoffer Arvidsson: Det universiella språket Den internationella abstraktionen i Sverige 1945 – 1970
 • Erik Sturkell: Fjäråsgnejsen – jubileumsstenen
 • Mats Jönsson: Filmens Göteborg under 1900-talet. Rörliga bilder av en stad i förändring
 • Anna Blennow: Anna Ahrenberg och Italien – kulturkontakter mellan Göteborg och Rom 1909 – 1939
 • Adriana Muñoz: Göteborgs museum 1914 – 1924. A center for cosmopolitan knowledge, a node for international contact and a peacemaker after the Big War.
Anslag 2014
 • Christer Lundh: Liv och rörelse – familj och arbete i Göteborg 1900-1945. Utgiven
 • Peter Sandberg och Joacim Waara: Näringsliv och arbetsmarknad i förändring. Göteborg och den västsvenska regionens ekonomiska historia 1945 – 2010. Utgiven oktober 2014.
 • Sverker Jonsson: Göteborgska massmedier.
 • Claes G Alvstrand: Göteborg i Asien – Asien i Göteborg.
 • Anja K Franck: Om män och maskulinitet i Göteborgs fackföreningsrörelse
 • Lisbeth Larsson: 101 Göteborgskvinnor
 • Wilhelm Kardemark: Tro, svett och glädje:
 • Kristna sportnätverk Färdigställd
 • Lars Nyström: Makten över marken
Anslag 2013
 • Sverker Jonsson: Göteborgs massmedier 1920-2021
 • Lisbeth Larsson: 101 Göteborgskvinnor
 • Göran Larsson: Göteborgs religiösa geografi
 • Claes G Alvestam: Göteborg i Asien – Asien i Göteborg
 • Per Hallén: Stadens gröna sida Färdigställd
 • Anja K Franck: Om män och maskulinitet i Göteborgs fackföreningsrörelse
 • Staffan Granér: Historisk-geografisk atlas över Göteborg
 • Ylva Norén: Segregationens landskap i Göteborg
 • Peter Sandberg och Joacim Waara: Näringsliv och arbetsmarknad i förändring. Göteborg och den västsvenska regionens ekonomiska historia 1945 – 2010. Utgiven
 • Gudrun Nyberg: Etthundra år av medicinska framsteg