Anna Ahrenbergs Grez-sur -Loing – stipendium

Skall främja konstnärlig eller vetenskaplig utveckling för yrkesverksamma konstnärer, författare, musiker, tonsättare och forskare i Göteborg eller dess omgivning enligt den definition av verksamhetsområde som ges under rubriken ”Stiftelsens ändamål och verksamhetsområde”.

Enligt ett rullande schema erbjuder Stiftelsen dem möjlighet att vara verksamma under en eller två vårmånader i Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing söder om Paris. Hôtel Chevillon är känt för alla de nordiska konstnärer och författare, som var verksamma där i slutet av 1800-talet. Numera ägs Hôtel Chevillon av den Göteborgsbaserade Stiftelsen Grez-sur-Loing.
Länk www.grez-stiftelsen.se.

Ansökan (blankett se nedan) kan göras enligt två alternativ:

Två månader:

Stipendium som innefattar bostad i Hôtel Chevillon under månaderna mars och april vartill kommer ett kontantbelopp på 40.000 kr.

En månad:

Stipendium som innefattar bostad i Hôtel Chevillon under månaderna mars eller april vartill kommer ett kontantbelopp på 25.000 kr.

Om skäl därtill förefinns förbehåller sig Stiftelsen rätt att bevilja större eller mindre antal stipendier.

Ansökan

Blanketten kan fyllas i på datorn och sedan skrivas ut eller textas. Ansökan skickas sedan fysiskt till Stiftelsen c/o SEB tillsammans med eventuella bilagor. Ansökan skall ha inkommit till stiftelsen den 15 juni 2024.

Stipendiet kan sökas i följande turordning:
Ansökningsår / Sökande / Tid i Grez-sur Loing

2024 :: Forskare::mars och april 2025

2025 :: Bild- och formkonstnärer :: mars och april 2026

2026 :: Bild- och formkonstnärer :: mars och april 2027

2027 :: Författare :: mars och april 2028

Beslut om stipendiat meddelas senast under september/oktober.
Ansökningar sänds eller lämnas till
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m.fl. ändamål
c/o SEB Stiftelser
405 04 Göteborg
Besöksadress: Östra Hamngatan 24

Grez-sur -Loing stipendiater
Grez-stipendiet inrättades år 2005. Sedan dess har varje år en eller ett par stipendiater haft förmånen att vistas och arbeta i Hôtel Chevillon.
2023 - Christine Falkenland, Mikael Thörnqvist

Fotograf: Kristin Lidell

Christine Falkenland (f. 1967) vistades i Grez för trettio år sedan och skrev då manus till sin första roman. Hon skall i april 2023 återvända dit för att arbeta på en diktsamling där hon skall ta sig an frågor om tid, identitet och plats. Falkenland har ett omfångsrikt, uppmärksammat och prisbelönt författarskap i flera genrer bakom sig: diktsamlingar, romaner och ungdomsböcker. Hon är mycket väl kvalificerad och förankringen i Grez för det aktuella projektet och är både relevant och intresseväckande.

Mikael Thörnqvist (f. 1962) som har utgivit sju barnböcker och två romaner för unga vuxna vill nu skriva en roman för vuxna. Manus är påbörjat och handlingen kommer delvis att utspelas i Parismiljö. För att kunna återskapa en realistisk lokalfärg vill han kunna återbesöka Paris. Närheten till Grez skulle väsentligt underlätta detta förarbete. Thörnqvist är en etablerad författare och en vistelse i Grez vore alldeles uppenbart betydelsefull för hans pågående romanprojekt.

2022 - Anders Nilsson

Fotografen och konstnären Anders Nilsson, Göteborg, har utsetts till innehavare av stipendiet för bild- och formkonstnärer för vistelse i Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing under april 2022. I ansökan beskrev han syftet med vistelsen enligt följande:

Jag avser ”att göra ett fokuserat arbete runt floden Loing. Att följa den upp och nerströms och att försöka se på omgivningens skiftningar utifrån flodens perspektiv. Jag har börjat fotografera vatten med dess fytoplankton via mikroskop. Dessa små organismer som använder sig av fotosyntes är kanske den enskilt viktigaste orsaken till att vi och andra landlevande arter finns. Även detta är en del av projektet att utforska floden Loing”.

2020/21 - Karin Gyllerfelt, Erik Gustafsson

Pga Coronapandemin uppsköts vistelserna i Grez från 2020 till mars resp april 2021

Karin Gyllerfelt studerade konst- och bildvetenskap och konstnärlig
gestaltning av det offentliga rummet innan hon genomgick en femårig utbildning i smyckekonst vid HDK. Gränsen mellan skulptur och smyckekonst är numera flytande och Gyllerfelt rör sig fritt mellan de båda områdena. Hon undersöker bland annat hur textila material växlar form medan de faller mot golvet och hon lyckas ”frysa” olika moment i det svårfångade förloppet. Resultatet kan bli skulpturer som hänger från taket i ett trapphus – eller ett smycke.

Erik Gustafsson är utbildad inom konstnärlig fotografi vid Akademin Valand och har dessutom vistats vid Vilnius Academy of Arts under en termin som utbytesstudent. Han arbetar för närvarande med en fotobok som skall publiceras hösten 2020 (Kehrer Verlag i Tyskland).

Fotot som konstart har fått en allt mer markerad ställning och Göteborg har flera tydliga styrkeområden, bland annat genom utbildningarna vid Göteborgs universitet, den internationella filmfestivalen, Hasselbladsstiftelsen och Hasselbladspriset. Ett vistelsestipendium har av vår stiftelse endast en gång tidigare tilldelats en fotograf.

2019 - Petronella Kettunen, Patrik Johansson

 

Petronella Kettunen är docent vid Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Petronella är minnesforskare och hennes forskargrupp kombinerar studier av människor med minnesproblem med djurexperiment för att bättre förstå hur vårt minne fungerar i den friska och sjuka hjärnan. Aktuell forskning 2018 är undersökning av hur hjärnans immunsystem behövs för förmågan att minnas, men samtidigt påverkar risken för demens.

I Grez avser Petronella att utveckla innehållet i föreläsningen ”Minne som en guldfisk – Myter kring minnet” till en bok. De första kapitlen kommer att beskriva hur vi minns, varvat med historiska återblickar forskare och medicinska fall som har drivit minnesforskningen framåt. Resterande kapitel kommer att be handla myter kring minnet.

Patrik Johansson är professor i fysik vid Institutionen för Fysik, Chalmers tekniska högskola. Vid sidan av hans egen forskargrupps ansträngningar för att ta fram nästa generation batterier, genom både experiment och beräkningar på nya material och metoder såväl som nya koncept, leder Patrik även Alistore-ERI, Europas största akademi-industrinätverk inom modern batteriforskning och utveckling. Allt syftar till hållbara energilösningar.

Dessutom håller Patrik på att skapa en barnboksserie, vilken han ska arbeta med i Grez. Det övergripande syftet med barnboksserien är att på ett tidigt stadium etablera ett medvetande och basal kunskap om hur naturvetenskaperna kemi, fysik och biologi griper in i vardagen.

2018 - José Gonzalez, Paula af Malmborg Ward, Mansoor Hosseini

Tonsättaren Paula af Malmborg Ward skall efter den uppmärksammade operan Kärlekskriget, baserad på Ebba Witt Brattströms roman ”Århundradets kärlekskrig” nu ta sig an att komponera en helaftonsopera för GöteborgsOperan och ett större orkesterverk för Göteborgs Symfoniker. Ostörd arbetsmiljö i Grez ger goda förutsättningar för start av dessa projekt.

Artisten och kompositören José González har givit ut tre soloalbum, turnerat flitigt främst i Europa och Nordamerika och komponerat en del av musiken till Hollywoodfilmen ”The Secret Life Of Walter Mitty”. José González förbereder nu sitt fjärde soloalbum.

Tonsättaren Mansoor Hosseini har en lång meritlista som bl a inkluderar den konstnärliga ledningen av två festivaler för konstmusik, Midvinterfestivalen på GöteborgsOperan och Vårfestivalen på Musikhögskolan i Göteborg. I Grez är det hans avsikt att påbörja arbetet med ett stycke kammarmusik baserat på August Strindbergs självbiografi ”Inferno”. Strindbergs bodde en tid i den svenska konstnärskolonin i Grez.

Bifogad bild från stipendieutdelningen den 5 december 2017 visar från vänster José Gonzalez, Paula af Malmborg Ward, stiftelsens ordförande Lotta Vahlne Westerhäll och Mansoor Hosseini.

2017 - Aleksander Motturi

Aleksander Motturi (f 1970) är filosof, romanförfattare och dramatiker. Han är medlem av redaktionsrådet för den göteborgsbaserade tidskriften Glänta och är konstnärlig ledare för Clandestinofestivalen. Motturi disputerade 2003 i filosofi i Åbo och har gett ut ett flertal essäer, senast monografin Etnotism – en essä om mångkultur, tystnad och begäret efter mening (2007). På senare tid har han huvudsakligen ägnat sig åt prosa, dramatik och essäfilm. Motturi har skrivit två pjäser, den ena tillsammans med Johannes Anyuru, som har satts upp på Göteborgs Stadsteater respektive Angereds Teater. Han romandebuterade på Norstedts 2011 med Diabetikern, som året därpå följdes av Svindlarprästen på samma förlag, vilka har fått ett gott mottagande i dagspressen. Under utgivning 2017 är hans tredje roman – Broder – på Norstedts.

Motturi använde stipendievistelsen i Grez till att avsluta ett arbete om flyktingars möte med Sverige och om människovärde i flyktingkrisen.

2016 - Annica Karlsson Rixons

Annica Karlsson Rixons konstnärliga redskap är kameran, som hon använder i olika projektför att bland annat undersöka aspekter av klass, genus och etnicitet. Hennes bilder kännetecknas av harmonisk form, ett klart ljus och närhet till människan.Under månaderna i Grez-sur-Loing arbetade Annica Karlsson Rixon på en bok med utgångspunkt i det stora projektet Portraits in Nordic Light.

Tommy Svenningsson är en bildkonstnär som ofta arbetar i stora format och mestadels i svart-vitt. I realistiskt utmejslade vida landskap infogar han helt oväntade, arkitektoniskt uppbyggda, fantasikonstruktioner. Han står för en egensinnig och gripande bildvärld, skapad också med stor teknisk skicklighet och precision.

2015 - Katarina Andersson Winberg

Katarina Andersson Winberg har studerat vid HDK och Valand i Göteborg samt vid Royal College of Art i London. Hon har varit professor i fri konst vid Konsthögskolan Valand.

I sitt måleri har hon utvecklat en teknik med tunna skikt av äggoljetempera som läggs på varandra i en omsorgsfull, långsam process. De sammanhållna färgplanen med sina vertikala eller horisontella avgränsningar skapar klarhet och harmoni som i den klassiska konsten. Målningarna har ett lågmält uttryck och de subtilt stämda färgerna skimrar av ett ljus som tycks komma inifrån. Dukarna kan upplevas både som fysiska objekt och som svävande rymd.

2014 - Henrik Sundén, Alexandra Krettek

Till stipendiater, med vistelse i Grez under mars resp april 2014, utsågs Henrik Sundén, forskare organisk kemi, Chalmersk tekniska högskola , och Alexandra Krettek, professor Public Health, Nordiska Hälsovårdshögskolan.

Henrik Sundén gör i Grez en förstudie i ett projekt. som syftar till att bygga en plattform där forskare inom kemiområdet kan dela med sig av sina laborationer och erfarenheter till gymnasieskolan och därigenom skapa ett större intresse för kemiämnet.

Alexandra Krettek leder ett tvärvetenskapligt projekt som syftar till att inom hälsoområdet stärka forskarutbildning och forskning mellan Nepal och Göteborgs universitet. I Grez vill hon få tid till reflektion och manusförfattande.

2013 - Johan Asplund

Johan Asplund är en i ordets bästa mening amatör, dvs en musikälskare med ett brett register i sitt verksamhetsområde.

Han spelar trumpet, men det är som kompositör, arrangör, inspiratör åt andra musiker och som organisatör som hans främsta insatser kan avläsas. Dock, som han själv skriver, sker hans musicerande enbart med hjälp av egna öron, själ och hjärta. De grupper som Johan arbetat med har alla en både kvalificerad och omfattande verksamhet. Dit hör gruppen Kultiration som är baserad i Göteborg, men också Mikhall-Áilu som är ett kulturprojekt med samisk anknytning.

Johan utbildar sig dessutom till psykolog. Som sådan har han intresse för den franske psykoanalytikern Jaques Lacan, vars tankevärld han på plats vill ta närmare del av.

Detta är inget huvudändamål, men det hindrar inte att det är roligt att stipendiet denna gång kan tjäna två syften.

2012 - Anna Mattsson

Anna Mattsson var den mest meriterade av de sökande med sina sex diktsamlingar och tre romaner samt med översättningar från khmer till svenska och omvänt, liksom från färöiska till svenska. Bland annat har hon översatt Astrid Lindgrens Pippi Långstrump till khmer. Särskilt uppmärksammad är Mattssons romansvit Alexandras rum (1994), De ensammas hus (2004) och Vägar utan nåd (2006). Anna Mattsson färdigställde i Grez ett större romanprojekt.

2011 - Henrik Persson

Bildkonstnären Henrik Perssons konstnärliga medium är framför allt teckningen, men han arbetar också med grafik, akvarell, skulptur och skivomslag. Ett fortlöpande projekt, som startade redan 2004, består av ett långt, sammanhängande band av teckningar som stiftas upp på väggen och fungerar som ett miljöskapande element tillsammans med en skulptur. Dess myller av fragment ur nuet och det förgångna förenas av en flödande fantasi. Henrik Perssons konst rymmer både ömsinthet, överraskande infall och egensinnig humor. Där möts nära och fjärran, då och nu, och okända världar öppnar sig.

2010 - Zsuzsanna Gilice

Konstnären Zsuzsanna Gilice tecknar med blyerts, skriver eller tecknar förenklade figurer på stora papper. Sedan strecktecknar hon över hela papperet och omkring texterna och det figurativa. I Grez-sur-Loing avser hon att under mars och april arbeta med ett projekt med tecknade och textade landskap.

2009 - Philip Hwang

Forskaren Philip Hwang tilldelades ett stipendium för vistelse i Grez under november och december 2009.
Professor Philip Hwang kommer i Grez-sur-Loing slutföra arbetet med en bok om ungdomstidens psykologi, som han författat tillsammans med sin hustru docenten Ann Frisén.
Tid kommer också att finnas till att fördjupa kontakter med franska forskare.

2008 - Lei Feng Johansson

Lei Feng Johansson är född 1971 och har sin grundutbildning från konservatoriet i Peking – Bachelor 1993 och Master 1998.

Därefter har hon bedrivit diplomstudier vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet 1999 – 2003. Därutöver har hon deltagit i olika mästarklasser. Lei Feng Johanssons examensarbete i komposition var ett större verk för symfoniorkester Qi, som framfördes av Göteborgs symfoniker 2004.

Stipendiet möjliggjorde att dels knyta kontakter med andra kinesiska tonsättare verksamma i Paris, dels koncentrerat arbete med en beställning från Göteborgs Kammarsolister.

Lei Feng är en spännande, Göteborgsbaserad representant för mötet mellan östlig och västlig konstmusiktradition, vilket känns extra roligt i en tid då det tycks som om mer skiljer än förenar.

2007 - Elise Ingvarsson
Elise Ingvarsson har utbildning från Göteborgs universitet i ”Litterär gestaltning” debuterade 2005 med diktsamlingen Beror skrymmande på.. Den konstnärligt originella diktsamlingen har fått uppmärksamhet i pressen och belönades 2006 med det prestigefyllda Katapultpriset.

Med stipendiet vill Anna Ahrenbergs fond befordra Elise Ingvarssons konstnärliga utveckling genom att stödja det fortsatta arbetet med den andra diktsamlingen, med arbetsnamn ”Ett förslag”.

2006 - Daniel Jensen

Märkliga möten äger rum och gåtfulla samband anas i Daniel Jensens installationer, skulpturer och teckningar. Konstverkens slutna rum har sin egen mytologi och sina egna berättelser – långt bortom vår vardagsverklighet. Konstnären bygger bräckliga konstruktioner i skiftande material eller tecknar med spröda, känsliga linjer för att skildra en fantasivärld i ständig förvandling. I sin konst lyckas han fånga det oförklarligas poesi.

2005 - Sofia Änghede

Sofia Änghede använder sitt konstnärliga medium, fotografiet, på ett poetiskt och ny-skapande sätt. Hennes bilder är noggrant planerade och känsligt genomförda med ljuset som viktigaste verkningsmedel. Ljuset bildar självlysande strukturer eller skapar rums-ligheter av fascinerade komplexitet. Hon rör sig i gränslandet mellan den inre och den yttre verkligheten och tar även upp de existentiella frågorna i sin konst.

Stiftelsens huvudsakliga ändamål

Att stödja forskning och utbildning vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.

Detta sker främst genom anslag till enskilda forskare, forskargrupper och institutioner.