Postdoktoranslag

Postdoktor, anslag till externfinansierad postdoktorforskning

Under år 2017 inträffade stiftelsen inrättat ett postdoktor-anslag. Detta anslag gör det möjligt för institutioner inom Göteborgs universitet och Chalmers att knyta till sig en kvalificerad forskare, vars arbetstid huvudsakligen ska ägnas egen forskning men därutöver forskningsrelaterad verksamhet, såsom att ordna seminarier och konferenser, men även viss undervisning. Anslaget är tvåårigt.
Den förste postdoktorn med hel finansiering från Ahrenbergs kommer att under 2018 utses vid Institutionen för Litteratur, idéhistoria och religion. Postdoktorn skall ha inriktning på litteraturvetenskap.
Ahrenbergs styrelse har beslutat att postdoktoranslaget sedan skall erbjudas Sahlgrenska akademin och därefter Chalmers.

Första postdoktorn med finansiering från Ahrenbergs blev Irina Hron, som började på den 15 oktober 2018.