Anslag för gästforskare.

Stiftelsen Anna Ahrenbergs Fond har beslutat att årligen ledigförklara två anslag med inriktning på gästforskare. Syftet är att möjliggöra för i Göteborg verksam forskare att inbjuda kollega vid universitet utanför Sverige att vistas här under minst två månader. Den inbjudna gästforskaren/läraren skall bedömas kunna berika den vetenskapliga miljön här med unikt kunnande och kompetens. Vetenskapliga ”vitamininjektioner”, kreativitet och inspiration kan vara nyckelord i sammanhanget.
Stipendierna om vardera 100 000 kronor utbetalas till den institution, som står som värd för gästforskaren för täckande av omkostnader för vistelsen i Göteborg, resor, boende mm. Bostad förutsättes kunna ordnas via gästforskarbostäder.

Stiftelsen välkomnar nu motiverade förslag. Förslagsställaren förutsättes ikläda sig planeringsansvar och värdskap för vistelse. Förslag skall inges genom och med tillstyrkan av institutionsprefekt.

Ytterligare information kan lämnas av styrelseledamoten Gunnar Dahlström tel 031-16 93 70 eller stiftelsens sekreterare, Ingvar Dahlberg, tel 0709-394 499.

Ansökningstider
2 januari – 15 februari och 1 september – 15 oktober.

Gästforskare 2021

Professor Päivi Palojoki kommer att vara verksam vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap.

Gästforskare 2019

Ph D Tiaan Heunis, som kommer att vara verksam ett halvår vid Institutionen för Biomedicin, avd Mikrobiologi och Immunologi.

Stiftelsens huvudsakliga ändamål

Att stödja forskning och utbildning vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.

Detta sker främst genom anslag till enskilda forskare, forskargrupper och institutioner.