Göteborgsstipendier

Göteborgsstipendier för gästforskare

Stiftelsen Anna Ahrenbergs Fond har beslutat att under tre år dela ut två stipendier årligen med en ny inriktning.
Syftet är att möjliggöra för i Göteborg verksam forskare att inbjuda kollega vid annat universitet utanför Sverige att vistas här under minst två månader. Den inbjudna gästforskaren/läraren skall bedömas kunna berika den vetenskapliga miljön här med unikt kunnande och kompetens. Vetenskapliga ”vitamininjektioner”, kreativitet och inspiration kan vara nyckelord i sammanhanget.
Stipendierna om vardera 100 000 kronor utbetalas till den institution, som står som värd för gästforskaren för täckande av omkostnader för vistelsen i Göteborg, resor, boende mm. Bostad förutsättes kunna ordnas via gästforskarbostäder.
Stiftelsen välkomnar nu motiverade förslag. Förslagsställaren förutsättes ikläda sig planeringsansvar och värdskap för vistelse. Förslag skall inges genom och med tillstyrkan av institutionsprefekt.

Ytterligare information kan lämnas av styrelseledamoten Gunnar Dahlström tel 031-16 93 70 eller stiftelsens sekreterare, Ingvar Dahlberg, tel 0709-394 499.

Ansökan skall innehålla bekräftelse av att sökanden tagit del av och accepterar stiftelsens policy för behandling av personuppgifter.

Gästforskare 2019

Ph D Tiaan Heunis, som kommer att vara verksam ett halvår vid Institutionen för Biomedicin, avd Mikrobiologi och Immunologi.

Gästforskare 2021

Professor Päivi Palojoki kommer att vara verksam vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap.

Ansökningstider

Sammanträden hålls under slutet av mars eller under april respektive under november. Avvikelser kan förekomma.
Ansökningar skall ha inkommit till stiftelsen

  • 15 februari
  • 15 oktober

Ansökningar sänds eller lämnas till
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m. fl. ändamål
Danske Bank Stiftelsetjänst
Box 11055
S-404 22 Göteborg.
Besöksadress: Östra Hamngatan 45

Ansökningsblankett finns inte för dessa stipendier.