Ändrade ansökningstider fr o m 2023

Tyvärr tar vi inte emot några ansökningar för närvarande.

Ansökningsperiod: 1 februari – 15 mars och 1 september – 15 oktober

Därutöver gäller särskilda ansökningstider för Rom- och Grez-stipendierna.